_____

 

L’ESCOLA

L’Escola

L’Escola Municipal de Mallorquí és un organisme autònom que depèn de l’Ajuntament de Manacor. Fomentar i ensenyar la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la cultura autòctona són els objectius que han mantingut viva l’essència d’aquesta Escola d’ençà que es va crear el 1973.

Memòries de l’Escola

MEMÒRIA 2018-2019 PENDENT DE PUBLICACIÓ

MEMÒRIA 2017-2018

MEMÒRIA 2016-2017

MEMÒRIA 2015-2016