Termini d’inscripció per a les proves per obtenir els certificats oficials de coneixements de català:

Del 21 de març al 2 d’abril de 2017

Per a més informació i matrícula consultau l’enllaç de la Direcció General de Política Lingüística:

Direcció General de Política Lingüística

Share This