_____

 

CURSOS I TALLERS

Un pont de mar blava: relacions entre les Illes Balears i Grècia

Amb els objectius de posar de manifest aspectes poc coneguts en les relacions entre les IB i Grècia i mostrar els paral·lelismes que hi ha entre la literatura popular hel·lènica i la balear a partir del 17 de febrer comencen les conferències de l’Escola de Mallorquí.

Aquest cicle forma part dels cursos de formació permanent del professorat perquè s’ha sol·licitat el reconeixement de crèdits de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

Destinataris: públic en general i, en particular, al personal docent que vulgui sol·licitar crèdits de formació permanent del professorat.

Inscripcions: del 23 de gener al 15 de febrer de 2017