Excursió a l’Albufera 19 de maig de 2019

Excursió a l’Albufera 19 de maig de 2019

Passejada històrica per l’Albufera “Els anglesos que volien canviar Mallorca”

Diumenge 19 de maig de 2019.

Sortida a les 8.30 h, amb bus, de davant l’Escola de Mallorquí.