Inscripcions als cursos d’història de Mallorca

Inscripcions als cursos d’història de Mallorca

Cursos d’història de Mallorca 2019-2020

Inscripcions: del 23 de setembre a l’11 d’octubre de 2019 a l’Escola de Mallorquí.

Aquests cursos tenen com a objectiu donar a conèixer la història del poble mallorquí i interpretar i valorar el nostre patrimoni cultural i històric.

Les classes es basen en explicacions teòriques amb el suport de projeccions en Power Point i de material gràfic (vídeos, fotografies, textos…). A part, es fan itineraris històrics i excursions.

Destinataris: qualsevol persona a partir de 16 anys, amb ganes de conèixer la nostra història.

Per a més informació, podeu consultar el díptic següent:

Inscripcions al cicle: St. Vicenç Ferrer, 600 anys després

Inscripcions al cicle: St. Vicenç Ferrer, 600 anys després

Sant Vicenç Ferrer, sis-cents anys després

 

Dilluns 23 de setembre de 2019 s’obre el termini per inscriure’s al cicle de conferències dedicat a donar a conèixer la figura i obra de sant Vicenç Ferrer.

Inscripcions: del 23 de setembre al 8 d’octubre de 2019 a l’Escola de Mallorquí i del 9 al 14 d’octubre de 2019 al Centre de Professorat de Manacor.

Per a més informació, podeu consultar el díptic següent: