Cartells guanyadors del XVIII Concurs de Cartells de Cossiers

Cartells guanyadors del XVIII Concurs de Cartells de Cossiers

Cartells guanyadors del XVIII Concurs de Cartells de Cossiers

Cartell guanyador 2020

Autor: Bernat Bauzà Matamalas

2n de batxillerat artístic de l’IES Mossèn Alcover

FINALISTA 1

Autora: Margalida Regina Estelrich Vadell

2n de batxillerat artístic de l’IES Mossèn Alcover

 

FINALISTA 2

Autora: Neus Morlà Habib

2n de batxillerat artístic de l’IES Mossèn Alcover

NOVETAT PROVES LLENGUA CATALANA CONVOCATÒRIA GENER 2020

NOVETAT PROVES LLENGUA CATALANA CONVOCATÒRIA GENER 2020

NOVETAT 12/05/2020. PROVES LLENGUA CATALANA DE LA CONVOCATÒRIA DE GENER DE 2020: modificació del calendari

D’acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, quedaren interromputs els terminis per a la tramitació dels procediments del sector públic definits en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Atès que el conseller d’Educació, Universitat i Recerca ha dictat una resolució per la qual es declara indispensable per a la protecció de l’interès general la convocatòria de proves de llengua catalana de gener de 2020 i es corrobora la continuació de l’expedient, la Direcció General de Política Lingüística modificarà el calendari de la convocatòria de proves de llengua catalana de gener de 2020 i reprendrà els tràmits suspesos.

Les dates previstes són les següents:

  • Publicació dels resultats provisionals de les proves orals: 18 de maig
  • Termini per sol·licitar la revisió de la prova i el tràmit de vista: del 19 al 21 de maig, ambdós inclosos
  • Publicació dels resultats definitius d’aptes i no aptes de cada nivell: 8 de juny
  • Enllaç de la Direcció General de Política Lingüística:
  • http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=3961341&coduo=2390443&lang=ca