_____

 

CURSOS I TALLERS

Cursos d’història de Mallorca:

Al curs 2014-2015 s’iniciaren aquests cursos amb l’objectiu de donar a conèixer la història del poble mallorquí i interpretar i valorar el nostre patrimoni cultural i històric.

Les classes es basen en explicacions teòriques amb el suport de projeccions en Power Point i de material gràfic (vídeos, fotografies, textos…). A part, es fan itineraris històrics i excursions.

El Govern de les Illes Balears, mitjançant la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional atorga a aquests cursos el reconeixement com a formació permanent del professorat no universitari i els concedeix els crèdits respectius.

Destinataris: qualsevol persona a partir de 16 anys, amb ganes de conèixer la nostra història.


CURSOS 2016-2017

Inscripcions: del 3 al 14 d’octubre de 2016