Cursos d’història de Mallorca 2019-2020

Inscripcions: del 23 de setembre a l’11 d’octubre de 2019 a l’Escola de Mallorquí.

Aquests cursos tenen com a objectiu donar a conèixer la història del poble mallorquí i interpretar i valorar el nostre patrimoni cultural i històric.

Les classes es basen en explicacions teòriques amb el suport de projeccions en Power Point i de material gràfic (vídeos, fotografies, textos…). A part, es fan itineraris històrics i excursions.

Destinataris: qualsevol persona a partir de 16 anys, amb ganes de conèixer la nostra història.

Per a més informació, podeu consultar el díptic següent: