Segona sortida dels Cossiers de Manacor

Festa del Sant Crist i Cinquagesma 2022

Diumenge 5 de juny de 2022, a les 17 h 

Sortida dels Cossiers de ca la dama (carrer de Sant Rafel, 86)