Segona sortida dels Cossiers de Manacor 2019

Festa del St. Crist i Cinquagesma

Diumenge 9 de juny de 2019

18.30 h sortida dels Cossiers de ca la dama: carrer de St. Isidre, 25