Dictat popular: Toni-Lluís Reyes dicta Pompeu Fabra

Dissabte 15 de setembre de 2018

Hora: 11.00 h

Lloc: plaça de la Rectoria, Manacor

Més informació: web del Servei Lingüístic