Amb relació al confinament de Manacor, us informam que l’Escola Municipal de Mallorquí, sempre que la situació ho permeti, continua amb les classes presencials amb les mesures de seguretat reglamentàries.

Aquelles persones que per assistir als nostres cursos hagin d’accedir a Manacor des d’un altre municipi o des de fora del perímetre confinat poden sol·licitar un justificant d’assistència seguint els passos següents: