_____

 

PAPERS DE SA TORRE

La col·lecció “Papers de sa Torre. Aplecs de Cultura i Ciències Socials” va néixer l’any 1987 amb la finalitat de publicar les conferències i treballs més destacats produïts al si de l’Escola. Si estau interessats en algun títol, sempre que no estigui exhaurit, el podeu sol·licitar i venir a cercar a l’Escola.

Núm. 1 (exhaurit)

El cant popular, factor primari de la creació musical (1987)

Antoni Martorell

Consulta en línia

Núm. 2 (exhaurit)

Indústria rural a Mallorca a les darreries del segle XVIII (1987)

Miquel S. Deyà Bauçà

Consulta en línia

Núm. 3 (exhaurit)

Aproximació a Verdaguer (1987)

Josep M. Llompart de la Peña

Consulta en línia

Núm. 4 (exhaurit)

El Regne de Mallorca en el context internacional de la primera meitat del segle XIV (1987)

Antoni Riera Melis

Núm. 5 (exhaurit)

El lèxic de Mossèn Alcover (1987)

Antoni Llull Martí

Núm. 6 (exhaurit)

L’etern problema entre la llengua i el poder (1987)

Joan Solà

Núm. 7 (exhaurit)

Indumentària mallorquina dels balladors dins el segle XVIII (1988)

Mn. Bartomeu Mulet i Ramis

Núm. 8 (exhaurit)

Orfebreria mallorquina medieval. Mostres per al seu estudi (1988)

Joan Domenge i Mesquida

Núm. 9 (exhaurit)

Tendències de la novel·lística catalana actual (1988)

Josep M. Palau i Camps

Núm. 10 (exhaurit)

Epistolari familiar I (1896-1911) (1989)

Antoni M. Alcover Sureda

Núm. 11 (exhaurit)

De Ramon Llull a Xesc Forteza. La nació com a àmbit de referències (1989)

Josep Lluís Carod-Rovira

Núm. 12 (exhaurit)

Els espais naturals protegits. Una eina per a la conservació i per al desenvolupament econòmic sostingut (1989)

Miquel Rayó i Ferrer

Núm. 13

Els ajuntaments i la normalització lingüística (1989)

Miquel Vives i Mascaró

Núm. 14

Condicions per a la normalització lingüística (1989)

Isidor Marí i Mayans

Núm. 15 (exhaurit)

La normalització lingüística a l’Ajuntament de Manacor (1990)

Gabriel Barceló i Bover

Núm. 16 (exhaurit)

Epistolari familiar II (1912-1914) (1990)

Antoni M. Alcover i Sureda

Núm. 17

El problema dels bandejats a Mallorca (1990)

Mn. Pere Xamena Fiol

Núm. 18

Qüestions de toponímia del Llevant de Mallorca (1990)

Gabriel Barceló, Antoni Llull i Ramon Rosselló

Núm. 19

Gramàtica i urbanitat (1990)

Josep A. Grimalt i Gomila

Núm. 20

La nostra llengua a l’Europa del 2000 (1990)

Aina Moll i Marquès

Núm. 21

Introducció a la lectura del Tirant lo Blanc (1991)

Maria de la Pau Janer Mulet

Núm. 22

Epistolari familiar III (1915-1917) (1991)

Antoni M. Alcover i Sureda

Núm. 23

Gilgamesh, la rondalla més antiga del món (1991)

Pere Morey i Servera

Núm. 24 (exhaurit)

Els Cossiers de Manacor. Documents, històries i vivències (1991)

Aina M. Sansó i Rosselló

Consulta en línia

Núm. 25

El català, llengua materna en una època de maternitat substituïda (1991)

Ricard Jornada i Maria Dolors Macarulla

Núm. 26 (exhaurit)

Epistolari familiar IV (1918-1919) (1992)

Antoni M. Alcover i Sureda

Núm. 27

El «Quinto centenario». Una reflexió crítica (1992)

Guillem Daviu i Vich

Núm. 28

Països Catalans i Europa (1992)

Bartomeu Fiol Mora

Núm. 29

Mn. Alcover, l’home dels mots (1992)

Josep M. Ballarín i Monset

Núm. 30

La casa pels fonaments. El meu homenatge a la ciutat de Manacor (1992)

Josep M. Llompart de la Peña

Núm. 31 (exhaurit)

El ball popular als segles XIX i XX (1993)

Guillem A. Bernat i Ferrer

Núm. 32

Josep M. Llompart. Un home que ha fet país (1993)

Pere Rosselló Bover

Núm. 33
L’estandardització de la llengua catalana. La tasca feta i la tasca a fer (1993)

Gabriel Bibiloni Canyelles

Núm. 34
Reptes d’Europa vists a través de Mn. Alcover (1994)

Josep Amengual i Batle

Núm. 35
Present i futur de l’activitat agropecuària davant la CEE (1995)

Jaume Galmés Tous

Núm. 36
Els mosaics de Son Peretó (1995)

Isabel M. Riera i Júlia Roman

Núm. 37
Epistolari familiar V (1920-1921) (1996)

Antoni M. Alcover i Sureda

Núm. 38
Les cases de neu. Les construccions de paret seca per a la recollida de neu a Mallorca (1996)

Arnau Amer i Pere A. Segura

Núm. 39
Simó Ballester i la Revolta dels Forans (1996)

Guillem Morro Veny

Núm. 40 (exhaurit)
Epistolari familiar VI (1922-1923) (1997)

Antoni M. Alcover i Sureda

Núm. 41
Apunts sobre el fet musical a Manacor (1997)

Joan Parets i Serra

Núm. 42
Mestre Nadal a la ciutat d’Adagiona (1998)

Antoni Llull Martí

Núm. 43
Mn. Antoni Maria Alcover i el monestir de Montserrat (1998)

Josep Massot i Muntaner

Núm. 44
Aportació a l’estudi històric dels Cossiers de Manacor (1998)

Albert Carvajal i Joan Lliteras

Núm. 45
Passejada idíl·lica per Mallorca i realitat crua actual (1998)

Felip Munar i Munar

Núm. 46 (exhaurit)
25 anys en defensa de la llengua i la cultura (1998)

Antoni Mir i altres

Núm. 47
Epistolari familiar VII (1924-1931) (1999)

Antoni M. Alcover i Sureda

Núm. 48 (exhaurit)
Tres notícies sobre els Cossiers de Manacor (1999)

Albert Carvajal, Joan Lliteras i Antoni Gomila

Núm. 49
Sistemes de defensa en el segle XVIII (1999)

Josep Segura i Salado

Núm. 50
Reconeixement de Mèrits ’98. Parlaments, imatges i adhesions (1999)

Antoni M. Badia i Margarit i altres

Núm. 51
El viatge d’en Quelet Llonzí al món de les rondalles (2000)

Antoni Llull Martí

Núm. 52
Reconeixement de Mèrits ’99. Parlaments, imatges i adhesions (2000)

Cecili Buele, Bernat Nadal i altres

Núm. 53
Balls i entremesos de Manacor (2000)

Albert Carvajal, Joan Lliteres i Antoni Gomila

Núm. 54
L’home que riu: entorn a la paròdia medieval (2000)

Albert Hauf

Núm. 55
Els dietaris de les eixides filològiques de Mossèn Alcover (2000)

Maria Pilar Perea

Núm. 56
Meravellosa paraula. La comunicació personal (2001)

Ramon Sangles

Núm. 57
Les arts a Mallorca a l’època del Modernisme (1890-1920) (2001)

Júlia Roman Quetglas (coordinadora)

Núm. 58
25è Reconeixement de Mèrits. Parlaments, imatges i adhesions (2001)

Albert Carvajal, Marià Serra, Joan Veny i altres

Núm. 59
Les Pitiüses. Terres i gent (2001)

Miquel Grimalt Gelabert i Josep A. Prats Serra (coordinadors)

Núm. 60
La llengua catalana a l’Alguer (2001)

Jaume Corbera Pou

Núm. 61
Ramon Llull, de l’edat mitjana a l’humanisme (2002)

Joan Carles Simó Artero

Núm. 62 (exhaurit)
La situació del català al País Valencià (2002)

Brauli Montoya Abat

Núm. 63 (exhaurit)
Mirant el passat. Curs de prehistòria de Mallorca (2005)

Magdalena Salas Burguera (coordinadora)

Núm. 64 (exhaurit)
El patrimoni musical (I). Curs de cultura popular i tradicional (2006)

Joana Domenge Mesquida

Núm. 65 (exhaurit)
L’any 1906 i el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (2007)

Maria Pilar Perea (coordinadora)

Núm. 66
Manacorins, caràcter i fesomia (2012)

Antoni Gomila Nadal

Consulta en línia

Núm. 67

Reconeixement de Mèrits 2012. Parlaments i actuacions (2012)

Antoni Riera Nadal

Consulta en línia

Núm. 68

Rondalla de cotó i estels. Reconeixement de Mèrits 2013 (2013)

Antoni Gomila Nadal

Consulta en línia

Núm. 69

T’estim, però me’n fot: 20 anys sense Miquel Àngel Riera (2016)

Autors diversos

Consulta en línia

Núm. 70

Un pont de mar blava: relacions entre les Illes Balears i Grècia (2018)

Autors diversos

Consulta en línia

Núm. 71

Patrimoni musical III

Autors diversos

        Consulta en línia

Núm. 72

Vint segles de música a Manacor (2020)

Homenatge a Aina M. Sansó

Bàrbara Duran Bordoy (coord.)

       
        Consulta en línia