ᗷᗩᒪᒪᗩᗰ Eᑎ ᗪIᑌᗰEᑎGE

? Ballada popular amb s’Estol des Gerricó i els alumnes dels cursos de sons de pagès de l’Escola de Mallorquí.

? 26 de novembre, a les 12 h
? Plaça de Ramon Llull, Manacor

#EscolaMunicipalDeMallorquí #BallDeBot