ᗷᗩᒪᒪᗩᗰ Eᑎ ᗪIᑌᗰEᑎGE

? Ballada popular amb el grup Es Jai de sa Barraqueta i els alumnes dels cursos de sons de pagès de l’Escola de Mallorquí.

? 10 de març, a les 12 h
? Plaça de Ramon Llull (Manacor)

#EscolaMunicipalDeMallorquí #BallDeBot