ᗷᗩᒪᒪᗩᗰ Eᑎ ᗪIᑌᗰEᑎGE

? Ballada popular amb el grup Tramudança  i els alumnes dels cursos de sons de pagès de l’Escola de Mallorquí.

? 10 de desembre, a les 12 h
? Plaça de l’Església de Son Macià

#EscolaMunicipalDeMallorquí #BallDeBot