Miquel Morey Perelló
Deixondir i tenir seny

? L’Escola Municipal de Mallorquí de Manacor presenta el tercer vídeo amb les paraules dels mesos de maig i juny del nostre calendari «deixondir» i «tenir seny».

?? En aquesta ocasió, Miquel Morey Perelló, d’onze anys, ha escrit la lletra del rap que interpreta en aquest vídeo.

➡️ L’objectiu d’aquest projecte és doble. Per una part, conscienciar que qualsevol manifestació artística i creativa es pot fer en català. D’altra banda, recordar que les paraules no moren per si mateixes sinó que la seva vida depèn de l’ús que nosaltres en feim.