PROVES LLENGUA CATALANA GENER 2022

NOVETAT 03/11/2021. CONVOCATÒRIA DE PROVES DE LLENGUA CATALANA DE GENER DE 2022: informació general

Informació general

— Les bases de la convocatòria estableixen que només us podeu inscriure a un sol certificat, per la qual cosa, en cas de fer la inscripció a més d’un certificat, convé que tingueu en compte el següent:

— En la llista provisional d’admesos i d’exclosos constareu com a exclòs de tots els nivells als quals us heu inscrit.

— En el termini d’esmenes haureu de triar el nivell del qual us voleu examinar, per la qual cosa en la llista definitiva d’admesos i d’exclosos constareu com a admès del nivell triat i com a exclòs de la resta de nivells als quals us heu inscrit.

No es retornen les taxes de la inscripció dels nivells en què quedeu exclòs per inscripció a més d’un nivell, perquè no és un error imputable a l’Administració.

Per inscriure’s als certificats dels nivells A2, B1, B2 i C1 no s’ha d’acreditar cap nivell anterior.

Termini d’inscripció per a les proves de la convocatòria de gener de 2022

De l’11 al 24 de novembre de 2021

Inscripció telemàtica de la convocatòria de gener de 2022

Important!

Abans d’iniciar el tràmit, consultau les instruccions per al tràmit telemàtic d’inscripció que hi ha al final d’aquesta pàgina.

Tràmit telemàtic d’inscripció a les proves (operatiu a partir de dia 11 de novembre de 2021)

Inscripció presencial de la convocatòria de gener de 2022

La sol·licitud es pot formalitzar presencialment:

 • A les oficines de la Direcció General de Política Lingüística (c. d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 3), sense cita prèvia.
 • A qualsevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Consultau el document «Canals de presentació de documentació als òrgans de la CAIB» que hi ha al final d’aquesta pàgina.

Trobareu el model de sol·licitud d’inscripció per a les proves de la convocatòria de gener de 2022 al final d’aquesta pàgina.

Llocs de les proves de la convocatòria de gener de 2022

Eivissa, Formentera, Inca, Manacor, Maó i Palma

Dates de les proves de la convocatòria de gener de 2022

Proves escrites de la convocatòria de gener de 2022

 • Nivell C1: 15 de gener (matí)
 • Nivell B2: 22 de gener (matí)
 • Nivells A2 i B1: 29 de gener (matí)

Proves orals de la convocatòria de gener de 2022

 • Nivell C1: 25 i 27 de gener (horabaixa)
 • Nivell B2: 1 i 3 de febrer (horabaixa)
 • Nivell A2 i B1: 5 de febrer (matí)

Trobareu més informació als documents adjunts:

 • Informació sobre la inscripció de gener de 2022
 • Canals de presentació de documentació als òrgans de la CAIB
 • Instruccions per al tràmit telemàtic d’inscripció a les proves de català

Atesa la situació d’alerta sanitària ocasionada per la covid-19, la Direcció General de Política Lingüística podrà, en qualsevol moment i mitjançant una resolució de la directora general que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, modificar les bases de la convocatòria, incloent-hi el calendari, si les circumstàncies ho requereixen.

**AVÍS. Per a la inscripció als cursos de llengua catalana, consultau el web de l’Institut d’Estudis Baleàrics: llengua.iebalearics.org