PROVES LLENGUA CATALANA SETEMBRE 2021

NOVETAT 03/05/2021: CONVOCATÒRIA DE PROVES DE LLENGUA CATALANA DE SETEMBRE DE 2021

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la directora general de Política Lingüística de 29 d’abril de 2021 per la qual es convoquen les proves de setembre de 2021 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana.

Informació general

— Les bases de la convocatòria estableixen que només us podeu inscriure a un sol certificat, per la qual cosa en cas de fer la inscripció a més d’un certificat, convé que tingueu en compte el següent:

  • En la llista provisional d’admesos i d’exclosos constareu com a exclòs de tots els nivells als quals us heu inscrit.
  • En el termini d’esmenes haureu de triar el nivell del qual us voleu examinar, per la qual cosa en la llista definitiva d’admesos i d’exclosos constareu com a admès del nivell triat i com a exclòs de la resta de nivells als quals us heu inscrit.
  • No es retornen les taxes de la inscripció dels nivells en què quedeu exclòs per inscripció a més d’un nivell, perquè no és un error imputable a l’Administració

— Per inscriure’s als certificats dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 no s’ha d’acreditar cap nivell anterior.

— Per inscriure’s al certificat de llenguatge administratiu s’ha d’acreditar, com a mínim, el nivell C1.

Termini d’inscripció

Del 4 al 17 de maig de 2021

Inscripció telemàtica

Important!

Abans d’iniciar el tràmit, consultau les instruccions per al tràmit telemàtic d’inscripció que hi ha al final d’aquesta pàgina.

Tràmit telemàtic d’inscripció a les proves 

Inscripció presencial

La sol·licitud es pot formalitzar presencialment:

  • A les oficines de la Direcció General de Política Lingüística (c. d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 3), sense cita prèvia.
  • A qualsevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Consultau el document «Canals de presentació de documentació als òrgans de la CAIB» que hi ha al final d’aquesta pàgina.

Llocs de les proves

Ciutadella, Eivissa, Formentera, Inca, Manacor i Palma

Dates de les proves

Proves escrites

Nivell C1: 4 de setembre (matí)
Nivell C2: 7 de setembre (horabaixa)
Nivell B2: 11 de setembre (matí)
Nivells A2 i B1: 18 de setembre (matí)
Llenguatge administratiu: 25 de setembre (matí)

Proves orals

Nivell C1: 14 i 16 de setembre (horabaixa)
Nivell B2: 21 i 23 de setembre (horabaixa)
Nivell A2: 28 de setembre (horabaixa)
Nivell C2: 25 de setembre (matí)
Nivell B1: 30 de setembre (horabaixa)

Trobareu més informació a la pàgina web de Direcció General de Política Lingüística:

http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=4672671&coduo=2390443&lang=ca 

Important

Atesa la situació d’emergència sanitària ocasionada per la covid-19, la Direcció General de Política Lingüística podrà, en qualsevol moment i mitjançant una resolució de la directora general que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, modificar les bases de la convocatòria, incloent-hi el calendari, si les circumstàncies ho requereixen.