? Literatura en clau de pòdcast ?

?? L’objectiu és observar quina és la vinculació de la literatura amb el món actual de les tecnologies, mostrant, a través de l’enregistrament de diversos pòdcasts literaris en directe, com han esdevengut una de les noves formes en què es parla de literatura avui dia i evidenciar, per tant, la vigència de l’interès per la literatura.

COORDINACIÓ: Aina Fullana, filòloga i escriptora.

? ASSISTÈNCIA: L’assistència a cada una de les conferències és lliure i gratuïta.

? FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT:
Les persones que vulguin obtenir hores de formació permanent del professorat s’han de matricular de forma telemàtica al web wwww.escolademallorqui.cat del 6 a l’11 de novembre de 2023.

El preu de la matrícula és de 25 €.