??è ?????????? ?? ?’?????? ????????? ?? ????????í

Mostra d’indumentària dels segles XVIII i XIX
a càrrec de l’Associació d’Amics de l’Escola de Mallorquí

Dissabte, dia 13 de maig, a les 19.30 h a l’Escola Municipal de Mallorquí (passeig del Ferrocarril, 79).