NOVETAT 17/03/2020. PROVES LLENGUA CATALANA DE LA CONVOCATÒRIA DE GENER DE 2020: suspensió de tràmits i terminis

Informació de la Direcció General de Política Lingüística: http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=3961341&coduo=2390443&lang=ca&fbclid=IwAR2eLHq6NLVJJLE5LO1HrTl1amwdWLtf_kEThXf00vmrx6Nad-fxke-DRKQ

La Direcció General de Política Lingüística informa que, d’acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, queden interromputs els terminis per a la tramitació dels procediments del sector públic definits en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Això implica:

 La suspensió immediata dels terminis dels procediments convocats, per la qual cosa se suspenen la publicació dels resultats provisionals de les proves orals de la convocatòria de proves de llengua catalana de gener de 2020, i tots els procediments i tràmits relacionats (termini per sol·licitar revisió, revisió dels tribunals, aprovació dels resultats definitius, tràmit de vista, publicació dels resultats definitius i expedició de certificats oficials).

 Com s’explica, la suspensió només afecta la publicació i els tràmits que implica: en cap cas, afecta les proves que s’han duit a terme, que són vàlides completament.

 Cal tenir en compte, d’una banda, que la publicació dels resultats provisionals de les proves orals implica tràmits i terminis que han quedat suspesos i, de l’altra, que, atès que són resultats provisionals, no s’expedeix cap tipus de certificat. Fins que no acabi el procediment, no es poden expedir certificats oficials de llengua catalana.

 La paralitzció de convocatòries previstes en aquest període, per la qual cosa se suspèn la convocatòria de proves de llengua catalana prevista per al mes de juny de 2020.

 La Direcció General de Política Lingüística informarà de les novetats en relació amb aquests dos procediments mitjançant la pàgina web.

 Per a més informació o resolució de dubtes, feis servir l’adreça electrònica certificacio@dgpoling.caib.es i us respondrem tan aviat com sigui possible.