NOVETAT 12/05/2020. PROVES LLENGUA CATALANA DE LA CONVOCATÒRIA DE GENER DE 2020: modificació del calendari

D’acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, quedaren interromputs els terminis per a la tramitació dels procediments del sector públic definits en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Atès que el conseller d’Educació, Universitat i Recerca ha dictat una resolució per la qual es declara indispensable per a la protecció de l’interès general la convocatòria de proves de llengua catalana de gener de 2020 i es corrobora la continuació de l’expedient, la Direcció General de Política Lingüística modificarà el calendari de la convocatòria de proves de llengua catalana de gener de 2020 i reprendrà els tràmits suspesos.

Les dates previstes són les següents:

  • Publicació dels resultats provisionals de les proves orals: 18 de maig
  • Termini per sol·licitar la revisió de la prova i el tràmit de vista: del 19 al 21 de maig, ambdós inclosos
  • Publicació dels resultats definitius d’aptes i no aptes de cada nivell: 8 de juny
  • Enllaç de la Direcció General de Política Lingüística:
  • http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=3961341&coduo=2390443&lang=ca