? El Centre de Català i l’Escola de Mallorquí ofereixen una nova edició del projecte Conversam.

➡️ Els tallers de conversa començaran la setmana del 9 d’octubre per preparar les proves orals dels nivells A2, B1, B2 i C1.

Preu del taller: 10 €

Inscripcions al correu electrònic ccmanacor@iebalearics.org o al telèfon 627 32 91 91.