L’Associació d’Amics de l’Escola de Mallorquí

proposa l’activitat següent: